Charvát Jiří

Charvát Jiří

Na začátku roku 2015 nás navždy opustil náš člen a kamarád pan Jiří Charvát z Lechotic. Za jeho obětavou práci pro myslivost mu patří náš velký dík.