Informace o nás

 

Vítáme Vás na webových stránkách Mysliveckého spolku Lechotice. MS Lechotice hospodaří v honitbě, která se rozprostírá v okolí obce Lechotice. Hospodaříme na ploše přibližně 500 ha. K dominantní zvěři našeho revíru patří zvěř srnčí, černá, dančí a v dnešní době již v menším množství zajíc polní a bažant obecný. Zabýváme se také polodivokým chovem bažanta obecného.

Prostředky na činnost našeho spolku získáváme z pořádání střeleckých závodů na naší brokové střelnici Podlesí. Dva menší závody a jeden hlavní závod se nám daří uspořádat již několik let a to díky kvalitnímu zázemí po všech stánkách.Jezdí k nám závodníci z celé České republiky. Mezi další akce pořádané naším sdružením patří tradiční myslivecký ples, který také hojně navštěvován spoluobčany z naší obce, ale také hosty z okolních vesnic. Nemalou finanční částkou nám na činnost sdružení přispívá Obec Lechotice.
Každoročně pořádáme dva hony na drobnou zvěř a to jeden v listopadu a druhý v prosinci. Početní stavy drobné zvěře v posledních letech byly na minimálních stavech, v posledních dvou letech se nám daří tyto stavy pomalu zvedat a to hlavně díky odstřelu a odchytu dravé zvěře (liška, kuna skalní, kuna lesní, tchoř a toulavé kočky).Dalším důležitým faktorem je dostatek krmných zařízení (zásypy, krmelce, korýtka), koncem října začínáme s pravidelným zásobováním těchto zařízení po celou zimu až do jara.