Letní táboření na Rusavě 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Každým rokem pořádáme letní táboření. Je určeno pro děti, které baví pobyt v přírodě. Dříve se týkal především dětí z kroužku Veverek a Veverčáků. Většina členů kroužku nám povyrostla a má mnoho svých jiných povinností a zájmů, času je méně, proto se již pravidelně nescházíme jako dřív, ale spíše příležitostně.Už vloni jsme změnili koncept táboření a pozvali i ostatní děti, které do kroužku nechodí.

Také letos jsme připravili letní táboření, tentokrát na Rusavě, na myslivecké chatě. Jednalo se třídenní akci, od středy 5. července do pátku 7. července, tedy 2 noci. Rusava nabízí mnoho možností, co podniknout a jak trávit prázdninový čas.

Zázemím se nám stala myslivecká chata MS Rusava. U chaty jsme také postavili stan pro ty odvážnější. 

Stravování bylo letos poprvé zajištěno jinak, jelikož chata nenabízí možnost vaření, stravovali jsme se v blízké restauraci na ranči U Bílého koně, kde nám připravovali obědy.

Kapacita byla letos omezena, jelikož jsme jeli pouze 3 dospělí, předpoklad účasti max. 12-ti dětí byl podmínkou. Nakonec se účastnilo 11 dětí z Lechotic ve věku 6 – 16 let.

Účastníci děti: Anna Hradilová, Vojtěch Pospíšil, Tereza Pospíšilová, Martin Dorazin, Tomáš Dorazin, Marie Jarošová, Veronika Maňásková, Karolína Maňásková, Magdalena Kračinová, Veronika Kračinová, Petr Batěk

Účastníci dospělí: Mojmír Hradil, Pavel Pospíšil, Magda Pospíšilová

Během tří dnů jsme stihli spoustu aktivit. Na kolech jsme se vydali na hrad Lukov, cyklotůra cca 22 km, byla zatěžkávací zkouškou pro všechny. Děti byly velice šikovné a trasu zvládly. Odměnou jim byla návštěva koupaliště, kde se jim velice líbilo. Dokonce nám přálo počasí a tak jsme jej navštívili hned dvakrát. Poslední den jsme se vydali i přes nepřízeň počasí na turistický výšlap na sv. Hostýn. Z Rusavy, přes Grapy a Bukovinu až na sv. Hostýn. Návštěva baziliky byla pro některé premiérou. Občerstvení vodou z pramene jsme se vrátili na Rusavu kolem šesté hodiny a tím letošní táboření zakončili. Nám i dětem se letošní pobyt na Rusavě líbil a také díky grantu Obce Lechotice jsme jej mohli uspořádat.

 

 

Vzduchovka 2017

Také letos jsme uspořádali 3. ročník střeleckých závodů ze vzduchovky pro děti. Akce se konala v neděli 25. června 2017 na střelnici Podlesí v Lechoticích.

Od druhé hodiny odpoledne se děti začaly scházet a mohly se registrovat do závodu. Děti podaly výborné výkony. Některé děti byly na střelnici poprvé, jiné už absolvovaly minulé ročníky. Zkušenosti tak mohly zúročit. Dětem jsme připravili také ocenění, medaile a poháry pro první 3 umístění a také všichni ostatní závodníci si odnesli odměnu, kterou si vybrali.

Na závěr si děti mohly opéct špekáčky, které věnovalo Myslivecké sdružení Lechotice.

Díky grantovému programu Obce Lechotice jsme mohli připravit kvalitní závod pro děti z naší obce i okolí, čehož si velmi vážíme.

Poděkování patří také členům Mysliveckému sdružení Lechotice, kteří nám ochotně pomáhali a poskytli nám zázemí. A v neposlední řadě také rodičům, kteří přišli s dětmi strávit pěkné nedělní odpoledne.

Letní stanování 2016

Termín konání: 4. – 7. 7. 2016

Místo konání: střelnice Podlesí Lechotice

Počet účastníků: 18 dětí, Mojmír Hradil, Pavel a Magda Pospíšilovi, Petr a Lucie Maňáskovi

Také letos jsme již počtvrté s dětmi trávili pár letních dnů v přírodě. Po loňském úspěšném pobytu na střelnici Podlesí v Lechoticích, jsme se rozhodli zůstat opět doma a zopakovat úspěšné stanování. Proto jsme rádi využili nabídky Mysliveckého sdružení Lechotice a zázemí jejich střelnice.

Hlavním cílem bylo, strávit společný čas s dětmi, které navštěvují zájmový kroužek Veverky a Veverčáci v Lechoticích během celého roku. Samozřejmě byla zde příležitost pozvat i jiné děti, které do kroužku nechodí, přesto s námi stanovat chtěli. Z kroužku tak bylo 10 dětí a ostatní naši kamarádi z Lechotic a blízkého okolí.

Pobyt se nesl opravdu v „tábornickém duchu“. Jídlo pro děti, stejně jako v minulých letech, připravoval pan Petr Maňásek se svou manželkou Lucií. Pro děti bylo zajištěno 5x denně stravování a pitný režim. Vařilo se každý den také minimálně jedno z jídel na otevřeném ohni, v tábornickém kotlíku s trojnožkou. Děti tak měly možnost vidět, že jídlo lze opravdu připravit i na otevřeném ohni v přírodě a ne jenom doma v kuchyni.

Pro děti jsme připravili pestrý program. V úterý jsme vyrazili na pěší tůru na Zboženské rybníky, na kolech jsme jeli na koupaliště v Ludslavicích. Ve středu jsme se vydali k chatě Netopýr, kde jsme si opékali špekáčky. Pokračovali jsme samozřejmě na Hostišovou na rozhlednu. Odpoledne potom na cyklovýlet do Sazovic a k rybníku na Machové.

Poslední den byl ve znamení sportování. Děti si vyzkoušeli střelbu ze vzduchovky, badminton, fotbal atd.

Každý večer jsme u táboráku zpívali písničky za doprovodu kytary Ondry Hradila. Dvakrát si děti zkusily svou odvahu na stezce setmělým lesem.

Poděkování patří rodičům dětí, že nám s důvěrou na pár dní své děti svěřili. Děkujeme také Obci Lechotice za poskytnutí grantu, díky kterému jsme mohli pro děti tento prázdninový pobyt připravit. A v neposlední řadě Mysliveckému spolku Lechotice za poskytnutí zázemí střelnice Podlesí.

 

Vzduchovka 2016

Dne 19. června 2016 jsme uspořádali již 2. ročník střeleckých závodů ze vzduchovky pro děti. Akce se konala v neděli 19. června 2016 na střelnici Podlesí v Lechoticích.

Již od půl třetí odpoledne se děti mohly registrovat do závodu. Celkem se přihlásilo 23 dětí ve třech věkových kategoriích, po deseti závodnících v I. a II. kategorii a pouze 3 závodníci ve III. kategorii.

Pravdou je, že počasí nám letos nepřálo a přehnala se nad Lechoticemi bouřka s vydatným deštěm, avšak nově zbudovaný přístřešek pro střelce na stanovišti „baterie“ nás před deštěm uchránil.

Děti podaly velmi dobré výkony. V I. a II. kategorii došlo dokonce na finálový rozstřel. Dětem jsme připravili také ocenění, medaile a diplomy pro první 3 umístění a také ostatní závodníci neodešli bez odměny.

Na závěr si děti mohly opéct špekáčky, které věnoval Myslivecký spolek Lechotice.

Díky grantovému programu Obce Lechotice jsme mohli připravit kvalitní závod pro děti nejen z naší obce.

Poděkování patří také členům Mysliveckému sdružení Lechotice, kteří nám ochotně pomáhali a poskytli nám zázemí.

Pod stanem a přesto doma

Termín konání: 9. – 12. 7. 2015

Místo konání: střelnice Podlesí Lechotice

Počet účastníků: 10 dětí z kroužku Veverek a Veverčáků, Mojmír Hradil, Pavel a Magda Pospíšilovi, Petr a Lucie Maňáskovi

 

Už třetím rokem pořádáme letní prázdninový pobyt pro děti, které navštěvují zájmový kroužek Veverky a Veverčáci v Lechoticích.

Pro letošní ročník 2015 jsme připravili stanování v místě bydliště, tedy v Lechoticích. Se svolením mysliveckého sdružení Lechotice  jsme rozbili stanové městečko právě na myslivecké střelnici Podlesí v Lechoticích.

 

Pobyt se nesl opravdu v „tábornickém duchu“. Jídlo pro děti, stejně jako v minulých letech, připravoval pan Petr Maňásek se svou manželkou Lucií. Pro děti bylo zajištěno 5x denně stravování a pitný režim. Vařilo se každý den také minimálně jedno z jídel na otevřeném ohni, v tábornickém kotlíku s trojnožkou. Děti tak měly možnost vidět, že jídlo lze opravdu připravit i na otevřeném ohni v přírodě a ne jenom doma v kuchyni. Všem se to samozřejmě velmi líbilo.

Pro děti jsme připravili pestrý program. Ve čtvrtek jsme vyrazili na dvě tůry, odpolední byla delší a pro děti zajisté zajímavější, jelikož jsme se vydali k chatě Netopýr a na Hostišovou na rozhlednu. I přes velký vítr byl zážitek z rozhledny pro nás všechny úžasný.

V pátek jsme se vydali na cyklovýlet do Kroměříže. Děti nevěřily, že tam opravdu dojedeme, byly nadšené. Nikdo si nestěžoval, všichni šlapali jako o život a tak jsme najeli 38 km bez nehod. Využívali jsme především polní cesty a cyklostezky, abychom se vyhnuli frekventovaným silnicím. V Kroměříži jsme se zastavili v Podzámecké zahradě na malé občerstvení.

Sobota byla ve znamení tradiční táborové olympiády. Děti si ověřily své dovednosti a znalosti, které jsme s nimi během roku při různých akcích trénovali. Ať už to byla střelba ze vzduchovky nebo poznávačky rostlin a stromů, které rostou třeba právě ve známém prostředí střelnice. Na závěr děti dostaly také pár otázek z myslivosti, které zvládly na výbornou.

Odpoledne jsme připravili společně táborák také pro rodiče dětí a společně jsme si zazpívali u ohně. Každý večer za námi přišla paní Marcela Milinková, která hrála na kytaru a dětem zajistila zpěvníčky. Skvělá atmosféra panovala po celou dobu pobytu a večerní posezení u ohně s písničkou ji jen umocnilo.

Děkujeme všem rodičům dětí, že nám s důvěrou na pár dní své děti svěřili. Děkujeme také Obci Lechotice za poskytnutí grantu, díky kterému jsme mohli pro děti tento prázdninový pobyt připravit.

AKCE kroužku VEVEREK a VEVERČÁKŮ

Jarní úklid - cesta od Lechotic ke "Skale"

S prvními jarními dny nás sluníčko vytáhlo ven do přírody. Jako každý rok, také letos jsme si naplánovali s dětmi úklid příkop u cesty z Lechotic směrem ke "Skale". Vybaveni výstražnými vestami a rukavicemi jsme s odvahou a nadšením s dětmi vyrazili v úterý 17. března 2015, kolem půl paté odpoledne, do akce.

Děti byly velmi šikovné a nasbíraly neuvěřitelných 5 pytlů odpadu - samozřejmě jsme hned při sběru třídily na plasty, papír, hliník, směsný odpad.