Náš tým

Odstrčil Daniel

hospodář

Mojmír Hradil

revizní komise

Janál Vladislav

správce střelnice

Členové MS Lechotice

Pospíšil Jaroslav

V květnu roku 2019 nás navždy opustil náš člen a kamarád pan Jaroslav Pospíšil z Lechotic. Za jeho obětavou práci pro myslivost mu patří náš velký dík.

Charvát Jiří

Na začátku roku 2015 nás navždy opustil náš člen a kamarád pan Jiří Charvát z Lechotic. Za jeho obětavou práci pro myslivost mu patří náš velký dík.
1 | 2 >>