LEGENDA O SVATÉM HUBERTU

28.11.2009 22:34

LEGENDA O SVATÉM HUBERTU

Na Velký pátek, kdy se všichni lidé shromažďovali v kostele, Hubert vyrazil na lov...

Svatý Hubert /Hubertus/ se narodil mezi lety 656 n.l. a 658 n.l. v Toulouse v dnešní Francii a zemřel 728 n.l. poblíž Bruselu v Belgii. Svatý Hubert byl též přezdíván "Apoštolem Arden" a stal se prvním biskupem Liége. Stal se křesťanským svatým - patronem lovců a myslivců, za svého života byl ale - mimo jiné - také významný matematik a optik. Není bez zajímavosti, že se jeho jménem zaříkávali ve středověku nemocní vzteklinou.
Hubert byl nejstarším synem a dědicem Bertranda, vévody Akvitánského a vnukem Chariberta II, krále Toulouse. Jako mladík byl poslán ke dvoru Theuderika do Paříže, kde svým příjemným vzhledem a vystupováním získal přezdívku "hrabě paláce". Stejně jako ostatní šlechtici té doby, Hubert byl vášnivým lovcem a účastnil se všech honů pořádaných u dvora. Brzy se oženil s Floribanne, dcerou Dagoberta, hraběte Leuvene. Byl to účelný sňatek, z něhož se zrodil syn Floribert, který se později měl stát biskupem v Liége.
Bohužel, Hubertova žena zemřela při porodu a Hubert se začal šlechtickému dvoru vzdalovat. Uchýlil se do zalesněných divokých Arden a plně se oddával honitbám. V té době u něj došlo k velkému spirituálnímu prozření. Na Velký pátek, když se všichni lidé shromažďovali v kostele, Hubert vyrazil na lov. Podle křesťanské legendy, uprostřed lesů spatřil majestátního jelena, který na něj mírně shlížel, mezi parohy zářící krucifix. V tu chvíli uslyšel hlas, který k němu promlouval: "Huberte, pokud se neobrátíš k Bohu a nezasvětíš svůj život víře, půjdeš brzy do pekla!" Hubert se po tomto zážitku obrátil na víru, byl přijat Svatým Lambertem, který se stal zároveň jeho duchovním učitelem. Vzdal se všech světských radovánek a vzdal se také práva prvorozenectví ve prospěch mladšího bratra Euda Velkého. Své veškeré bohatství rozdal chudým, započal studium kněžství a brzy se stal předním duchovním v Lambertově diecézi a později také biskupem.
Jako hluboce věřící člověk rozdával svou biskupskou mzdu mezi potřebné, byl přísný v dodržování půstu a motliteb a proslavil se svou výmluvností při kázání.
Jako patron lovců začal být uctíván v Belgii, poté v Holandsku a v Německu. K nám byl zaveden jeho kult koncem 17.století německou šlechtou. Velkou zásluhu na tom má František Antonín hrabě Sporck.
Kult Svatého Huberta byl uctívám zejména ve středověku, ale jako patron myslivosti je uznáván a veleben dodnes.