Pospíšil Jaroslav

Pospíšil Jaroslav

V květnu roku 2019 nás navždy opustil náš člen a kamarád pan Jaroslav Pospíšil z Lechotic. Za jeho obětavou práci pro myslivost mu patří náš velký dík.