MYSLIVECKÉ DESATERO

28.11.2009 22:35

 MYSLIVECKÉ DESATERO

  1. BUĎ VŽDY, VŠUDE A ZA VŠECH OKOLNOSTÍ MYSLIVCEM TAK, JAK ZÁKON, PŘEDPISY A MYSLIVECKÉ ZVYKY KÁŽÍ A JAK JSI V NICH VYCHOVÁN A POUČEN BYL!
  2. KE ZVĚŘI SE CHOVEJ ŠETRNĚ, CHOVEJ JI, ZUŠLECHŤUJ A CHRAŇ!
  3. UPRAVUJ STAVY ZVĚŘE. DRAVOU ZVĚŘ ZBYTEČNĚ NESTŘÍLEJ, NEBOŤ I ONA V ÚNOSNÉ MÍŘE UŽITEČNÁ JEST!
  4. PAMATUJ, ŽE PŘÍRODA NENÍ STŘELNICE, STŘÍLEJ JEN NA TO, CO BEZPEČNĚ ROZEZNÁŠ!
  5. PROTI ÚJEDNÍKŮM, BOUCHALŮM, PYTLÁKŮM A JINÝM ŠKŮDCŮM NEBUĎ SHOVÍVAVÝ!                                          BUĎ VŠAK OPATRNÝ!
  6. NEBER NA LEHKOU VÁHU SVOU MYSLIVECKOU ČEST!  TU VŽDY A VŠUDE CHRAŇ A BRAŇ!
  7. MLUV JEN NAŠÍ KRÁSNOU ČESKOU MLUVOU MYSLIVECKOU, NEBOŤ ONA JE NEHYNOUCÍM ODKAZEM NAŠICH MYSLIVECKÝCH PŘEDKŮ!
  8. ZACHOVEJ NAŠE DOBRÉ ČESKÉ MYSLIVECKÉ ZVYKY A TRADICE! JE TO NEJEN TVOJE PRÁVO, ALE I POVINNOST!
  9. PSA SVÉHO MILUJ NADE VŠECHNO! JEST TI NEJLEPŠÍM POMOCNÍKEM A VĚRNÝM DRUHEM!
  10. VŽDY A ZA VŠECH OKOLNOSTÍ PŘI VÝKONU PRÁVA MYSLIVOSTI! BUĎ TI NADÁLE NÁŠ PATRON SV.HUBERT OCHRÁNCEM!                                                          
Myslivosti zdar!